top of page
מי זה מנחם זילברמן?

אני רוצה להיות בטוח, שברגע ההוא, עם רגל אחת בקבר, כשתעלה השאלה הבלתי נמנעת: קיבלת כך וכך שנים, לפחות נהנית? לא אתחיל לגמגם. לא יכול להיות שמטרת החיים היא לבנות איזו ערמת חול, וגם את איינשטיין ישכחו יום אחד. מטרת החיים היא ליהנות מהם.

לייק מנחם
״הוא הקדים את זמנו, אבל
רק בחמש, עשר דקות...״
                                              
חברים וקולגות מדברים
על האבא של הסטנד-אפ
- גורי אלפי
 
״על כל שאלה תשובה...״
                                       
 
״הוא אבן דרך
בתרבות הישראלית״
הקריירה הקולנועית של
מנחם זילברמן
 
נזכרים בכוכב
הטלוויזיה הראשון
- וסרמן 
 
- אסי דיין
 
״הייתה לו יכולת למולל
מילים בבוהן״
מהנח״ל ועד כוורת
- אפרים שמיר
 
 
 
יומנו של מוישה
 
רומן אוטוביוגרפי

מאת מנחם זילברמן
 
קטעים עם מנחם
מפעל הנצחה
bottom of page