top of page

כל הרווחים ממכירות החנות יוקדשו להמשך פעילות מפעל ההנצחה. 

יומנו של מוישה | רומן אוטוביוגרפי מאת מנחם זילברמן
הספר המודפס

מנחם זילברמן נפטר בינואר 2014 ולקח איתו סודות רבים, על חייו האישיים, על רגעי התהילה והשפל, דעתו על המדינה ומה הביא אותו לעזוב אותה לטובת אנונימיות בקליפורניה. לאחר מותו התגלה בארכיון שלו הספר הזה, בו מנחם מספר על חייו מנקודת מבטו של מוישה.

ספר מודפס
₪ 75
יומנו של מוישה | רומן אוטוביוגרפי מאת מנחם זילברמן
הספר הדיגיטלי

הספר בגרסה דיגיטלית. אותה הנאה, פחות נייר.

ספר דיגיטלי
 ₪ 35
יומנו של מוישה | רומן אוטוביוגרפי מאת מנחם זילברמן
הספר הדיגיטלי

מנחם זילברמן, קומיקאי, בדרן והאבא של הסטנדאפ בישראל, מגלה לך בספר זה את הטכניקה והמכניקה של הבדיחה המוצלחת: איך לספר אותה ולא להרוס אותה. בשעה עד שעתיים קריאה תצחק מ-141 דוגמאות טובות ותשחק אותה כמו גדול בלספר בדיחות.

 

הספר הנוסטלגי בגרסה דיגיטלית.

ספר דיגיטלי
 ₪ 29
יומנו של מוישה | רומן אוטוביוגרפי מאת מנחם זילברמן
הספר הדיגיטלי

בזכותכם מפעל ההנצחה יכול לפעול ולהמשיך ליזום פרויקטים מגניבים.

 

עזרו לנו להמשיך בפעילות כדי שהיצירה של מנחם זילברמן תמשיך להיות נגישה לקהל.

bottom of page